HỆ THỐNG ĂN TỰ ĐỘNG CHO CHUỒNG BẦU CỦA HÃNG ROTECNA - TÂY BAN NHA

 

BÀN GIAO LỢN GIỐNG AXIOM - PHÁP CHO CÔNG TY THÁI DƯƠNG VÀO NGÀY 14/12/2017

THĂM ĐÀN LỢN GIỐNG AXIOM - PHÁP TẠI SƠN LA:

Ngày 12/12/2017 cán bộ kỹ thuật của Cty APC lên thăm đàn lợn giống Axiom - Pháp 9 tháng tuổi được nhập về ngày 25/5/2017 cho trại giống Sơn La

KHO LẠNH BẢO QUẢN BỘT PHA MÔI TRƯỜNG TINH HEO MR-A3 CỦA KUBUS

GIỚI THIỆU MÁY TÁCH PHÂN DÙNG TRONG CHĂN NUÔI.

GIỚI THIỆU DÒNG GÀ GIỐNG HƯỚNG TRỨNG DOMINANT CZ