Ngày 26.04.2018 CÔNG TY APC BÀN GIAO LÔ LỢN GIỐNG AXIOM - PHÁP CHO CÔNG TY MINH HIẾU. THAM DỰ LỄ BÀN GIAO CÓ NGÀI THAM TÁN ĐSQ PHÁP MR.ALEXANDRA.

 

NGÀY 20.03.2018 CÔNG TY APC TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYỂN GIAO CON GIỐNG & KỸ THUẬT 

CHĂN NUÔI LỢN GPP/GP NHẬP KHẨU TỪ HÃNG AXIOM - PHÁP TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LỢN THỤY PHƯƠNG

     

 

TỔ CHỨC BUỔI TẬP HUẤN "KỸ THUẬT THỤ TINH NHÂN TẠO TRONG CHĂN NUÔI LỢN"

DO TIẾN SĨ RAFAEL - GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT CỦA TẬP ĐOÀN KUBUS - TÂY BAN NHA HƯỚNG DẪN VÀO NGÀY 8.3.2018

                                                                                                     

    

      

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH CHĂN NUÔI - ILDEX 2016