CHUYÊN CƠ HEO GIỐNG THỨ 7 TRONG TỔNG 07 CHUYÊN CƠ HEO GIỐNG NHẬP KHẨU TỪ TẬP ĐOÀN AXIOM – PHÁP VỀ VIỆT NAM

Vào 15h chiều ngày 12/02/2023 chuyên cơ heo giống của tập đoàn Axiom - Pháp về đợt cuối cùng. Đây là 07 chuyên cơ heo giống mà Tập đoàn Dabaco nhập trực tiếp của Tập đoàn Axiom - Pháp. Công ty CP XNK Châu Á - Thái Bình Dương đại diện cho hãng lên bàn giao.

Tham gia đón chuyên cơ heo giống thứ 7 này có bà Marion Chaminade - Tham tán Nông nghiệp của Pháp phụ trách Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Lào và Camphuchia đã đến. Đàn giống về khỏe mạnh.