Tháng 6/ 2017 lắp đặt silo chứa cám do hãng ROTECNA - Tây Ban Nha sản xuất cho chuồng nái chửa, chờ phối và chuồng nái nuôi con 

Viết bình luận

Họ và tên

Email

Nội dung

Nguyễn hữu trí

0373849986