Hình ảnh lắp silo và đường truyền cho một số trại ở Chương Mỹ, Bắc Ninh

 

 

 

Viết bình luận

Họ và tên

Email

Nội dung