THĂM NHÀ MÁY ARDES - SẢN XUẤT XILANH, THẺ TAI, BÚT VIẾT THẺ TAI, KÌM BẤM THẺ TAI.                                                                                                                                                                    

 

THĂM NHÀ SẢN XUẤT KUBUS - THIẾT BỊ THỤ TINH NHÂN TẠO