Năm 2020 hãng Thanh Đảo - TQ đã nghiên cứu cải tiến mới máy ấp trứng gà SMART19200.   https://drive.google.com/file/d/1V0vbQGRJbDBdoWE7-SDdn3b7l7nk3v7z/view?usp=sharing

GÀ GIỐNG TRỨNG DOMINANT - SÉC    

  NGAN GRIMAUD      

       

Hiển thị 9 tới 16 trong 12 (2 Trang)